Húsvéti körlevél

Nagy szeretettel küldöm mindenkinek 2016. húsvétján a szokásos körlevelem.

Hálát adunk az Istennek, hogy az idei telünk is enyhébb és kedvezőbb volt a szokásos zord hideg téli hónapoknál. Amikor ezeket a sorokat írom még elég bágyadtan süt a nap, de bizakodunk, hogy hamarosan reánk köszönt az igazi tavasz. Már bizony nagyon ránk férne a sok eső után, mely miatt országszerte több hektár szántó föld és kert került víz alá. A költő szavait idézve, bizakodunk Isten reánk tekint és "Lesz még szőlő lesz még lágy kenyér..."

Nagy várakozással és reménységgel vagyunk, hogy az idei húsvét korai beköszöntével szebbet, jobbat hoz majd népünk, nemzetünk számára.

A húsvét Krisztus Urunk dicsőséges feltámadásának áldott ünnepe, mely minden keresztyén embernek a legnagyobb ünnepe. Boldogan és lelkesült örömmel énekli majd idén is az ünneplő gyülekezet:
" FELVIRRADT ÁLDOTT SZÉP NAPUNK, MA TELJES SZÍVVEL VIGADUNK...," 356. dics 1. v.
" Te ki bűnön, poklon, síron egyedüli győztes vagy..."
Ezt a győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus vívta ki és hit által ezt nekünk is adja.
Keresztyén hitünk nélkülözhetetlen alapja ez a bizonyosság:
"halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.." /Róm4, 25./. Ő él és uralkodik ma is és mindörökké. Boldog, aki ezt teljes bizonyossággal hiszi, és közösségben van az élő Krisztussal. A Golgotán Jézus Krisztus a legnagyobb áldozatot hozta meg bűneinkért, helyettünk, miattunk és értünk szenvedett és halt meg a kereszten, hogy ne kelljen örökre elvesznünk, hanem Krisztus Urunk halála és dicsőséges feltámadása által örök életet adjon.
Hiszed-e ezt Testvérem?

Mennyire kilátástalan lenne a jövőnk, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból! Mennyire értelmetlen lenne a magvetésünk, ha nem tudnánk azt, ha elvetjük a magot lesz belőle termés! Mennyire vigasztalhatatlanok lennénk elhunyt szeretteinkre nézve, ha nem tudnánk, van élet a halál után? „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él! " mondja Jézus Krisztus ( Ján11, 25. )

2016. húsvétján sem lehet más reménysége életünknek, csak egyedül Jézus Krisztus! Ő azért jött, hogy akik szívén még mindig ott van az a mázsás kő, mely akkor Jézus sírja elé volt hengerítve végre lekerüljön onnan, és ne őrizzen szíve olyat, ami vigasztalhatatlanná és örökre reményvesztetté tenné életét.

Jézus feltámadt a halálból! Ő ÉL! Krisztus Urunk tanítványai szívére is hihetetlen mély fájdalom és csüggedés ült -„oda a reménységünk!?”- pedig Jézus megmondta –„fel fogok támadni”

Szívből kívánom minden Kedves Testvéremnek, hogy éljünk az élő Urunk által felkínált alkalmakkal és tegyük meg a lépést Őfelé és egymás felé. Higgyünk abban, hogy Jézus Krisztussal egy igazán áldott és boldog Feltámadásünnepünk lesz!

Az ünnepi Istentiszteletek rendje:
Március 20-án 10 órakor Virágvasárnapi ünnepi Istentisztelet a templomban
Családi vasárnap együttlét és húsvéti gyermekdélután
Március 24-én Nagycsütörtök 18 órakor Istentisztelet a templomban
Március 25-én Nagypéntek 10 órakor Istentisztelet a templomban
Ú r v a c s o r a o s z t á s s a l
Március 27-én Feltámadás ünnepén hajnali 5 órakor
hajnali virrasztás Krisztus Urunk feltámadása napján a Gyülekezeti Házban
10 órakor Feltámadás ünnepi Istentisztelet a templomban
Ú r v a c s o r a o s z t á s s a l
15 órakor Feltámadás ünnepi Istentisztelet Tatárszentgyörgyön a római katolikus templomban
Ú r v a c s o r a o s z t á s s a l
Március 28-án Húsvét hétfőn 10 órakor Ünnepi Istentisztelet a templomban
Ú r v a c s o r a o s z t á s s a l
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!

2016. évi programjaink terveink:
Idén szokásunkhoz híven szeretnénk újra megrendezni a jótékonysági bálunkat, melynek pontos idejét még nem döntöttük el. Október 22-én egy szombati napon a Gyóni Napok keretében szeretnénk szerény körülmények között hálát adni a 110 éves Gyülekezeti Házunkért, valamint a gyülekezetünkben eddig eltöltött 10 esztendei szolgálatunkért. További terveink között szerepel a már évek óta felújításra váró templomunk tatarozása. Ennek költsége erőnket meghaladó, de hála legyen az Úrnak talán idén a Gyülekezeti Házunk előtti járda szélesítése, parkolási lehetőség kialakítása és árokrendezés parkosítás munkálataival kezdődhetnek el, Dabas Város Önkormányzatának támogatásával. Kedves Testvéreink jövedelem adójuk 1%-val továbbra is támogathatják a Gyóni Halász Péter Református Alapítványunkat. Hálásak vagyunk a szépen rendbe tett Gyülekezeti Házunkért, ahol rendszeresen tarthatjuk felnőtt és gyermek alkalmainkat. Bibliaórákat, szeretetvendégségeket, nyári napközis táborokat.

Isten áldja kedves testvéreket családjaikkal, szeretteikkel együtt!
ÁLDOTT FELTÁMADÁSÜNNEPET KÍVÁNOK A MAGAM ÉS GYÜLEKEZETÜNK PRESBITÉRIUMA NEVÉBEN!
2016. Húsvét havában