Karácsonyi Körlevél

Hamarosan a 2014. esztendő végéhez érkezve, megszokott módon karácsonyi körlevél formájában köszöntöm gyülekezetünk minden tagját. Rövid tájékoztatásomat az elmúlt esztendőről egy karácsonyi Igével szeretném kezdeni:

Karácsonyi ige:MEGJELENT AZ ISTEN ÜDVÖZÍTŐ KEGYELME MINDEN EMBERNEK

Tit 2:11

Legyen hálás mindannyiunk szíve, hogy a mögöttünk hagyott esztendőben is megtartott és megőrzött bennünket a mi Urunk. Az elmúlt év a választások jegyében telt el állami és egyházi szinten egyaránt. Isten adjon kellő bölcsességet és alázatot egyházunk és kormányunk vezetőinek, tisztségviselőinek, hogy Isten akarata szerint a megújulás útján haladjon egész népünk, nemzetünk. Naponta adjunk hálát azért, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Isten végtelen emberszeretete, Isten jókedvének kiáradása a kegyelem. Milyen jó lenne, ha minél több ember szívének szeme megnyílna ennek felismerésére. Akkor igazán áldott és boldog karácsonyunk lesz. Isten nem csak ott akkor, hanem ma is kegyelmes és irgalmas hozzánk sokszor hálátlan és hűtlen gyermekeihez.
Kedves Testvéreim! Olyan jó lenne, ha 2014. Karácsonyán egyre több ember átélné ennek boldog örömét, a vele való kapcsolat meghitt csendjét, valóságát, hogy "értem is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme!" Mennyire más is lenne ez az idei Karácsony, ha nem mindig magunkat ünnepelnénk, hanem Akit adott nekünk a mi Istenünk Jézus Krisztusban. Nekünk boldogoknak és hálásaknak kellene lennünk ezért, mint amilyenek a pásztorok és napkeleti bölcsek voltak miután megérkeztek a kicsi Jézus betlehemi jászolbölcsőjéhez. Adja Isten, hogy lélekben mi is odaérkezzünk! Adjunk hálát ezen a Karácsonyon is azért, hogy Jézus Krisztus "gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodjunk.." Legyen Ő a legnagyobb ajándékunk, Akivel minden mássá lesz!

Ezek után röviden szeretnék visszatekinteni a 2014. esztendő fontosabb gyülekezeti eseményeire. Ebben az esztendőben is igyekeztünk színes és tartalmas programról gondoskodni kedves Testvéreinknek.
Február 23-án és március 2-án vasárnap szokásunkhoz híven szeretetvendégség volt a gyülekezeti házban.
Március 14- 16. között itt jártak nálunk a Baróti református testvérek KRIZBAI IMRE lelkipásztor és a ZATURECZKY kórus.
Március 16-án az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett a Tiszteletes Úr valamint énekkel szolgált a kórus. Rövid, de nagyon tartalmas napokat tölthettek el köztünk az erdélyi Testvéreink.
Április 13-án Virágvasárnap 15 órakor MÉSZÁROS JÁNOS ELEK a Csillag Születik győztese, Simándy József és Szenes Iván díjas magánénekművész adott koncertet templomunkban és kápráztatott el bennünket csodálatos énekhangjával. Megköszönve egyben az építő bizonyságtételét is.
Április 20-án hajnali 5 órakor Feltámadás ünnepi virrasztás volt gyülekezeti házunkban.
Május 31-én szombaton 19 órától szokásunkhoz híven idén is Jótékonysági bált rendeztünk a Halász Móric Kúriában Volt vers ének, citera zene, igazi mulatság, ízletes vacsora, italok és tombola, ahol értékes szép ajándékok találtak gazdára. Köszönjük mindazoknak, akik támogatták az idei rendezvényünket is.
Június 8-án Pünkösd vasárnap az idén konfirmált fiatalok hitvallás és fogadalom tételére került sor. Majd immáron hagyomány szerint a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, éve konfirmáltak találkozójára került sor. Részükre jubileumi emléklapot adtunk át.
Június 16- 20-ig Kölkeden vettünk részt gyermek-és konfirmandus héten.
Június 21-én gyülekezeti kirándulás SZABADKÁN Szabó János gondnok Úr szervezésében.
Június 30- július 4-ig nyári napközis táborunkat idén is megrendeztük, amely igen tartalmas és áldott volt.
Augusztus 1- 10-ig ökumenikus gyülekezeti kirándulást szervezett SZABÓ JÁNOS gondnok Úr Görögországba.
Október 13-án pénteken 18 órakor a GYÓNI napok keretében immáron harmadszor fogadta el meghívásunkat és szolgált köztünk DR. MOLNÁR RÓBERT kübekházi polgármester Úr A bizonyságtétele után dedikálta: "AMIKOR A CSEND BESZÉLNI KEZD" című áhítatos könyvét.
Október 15-én vasárnap 14 órától ökumenikus családi gyermekdélutánt rendeztünk. Igei szolgálatot, áhítatot tartott: BALOG ESZTER evangélikus lelkésznő . Volt sok játék, ügyességi vetélkedő, kézműves foglalkozás 17 órakor az ócsai és a dabasi zeneiskola fiatal növendékei és tanárai fúvószenekara adott koncertet a templomkertünkben.

A 2015. évi terveink között szerepel már évek óta templomunk tetőszerkezetének külső homlokzatának felújítása. Reménységeink szerint Dabas város Önkormányzata támogat majd bennünket régi szép terveink valóra válásában. Előre is hálásan köszönjük Tájékoztatásul szeretném a kedves Testvéreknek idén is jelezni, hogy az egyházfenntartói járulékot folyamatosan szíveskedjenek rendezni, ami évente 5. 000 Ft-ot jelent személyenként. Sokan csak év végén fizetik be ezt a járulékot, de nekünk az egyházközséget egész évben igazgatni és fenntartani kell! Egyházközségünk Alapítványára továbbra is várjuk önkéntes felajánlásukat a jövedelemadójuk 1%-ának átutalásával, aminek számlaszámát az idei Körlevélben is mellékeljük. Egyházközségünk hivatalos honlapja decembertől megújult formájában várja az olvasóit. Mindenkit kérünk szeretettel folyamatosan tekintse meg a gyülekeztünk tájékoztatásait, hirdetéseit a várható rendezvényeinkről. Továbbra is várjuk Testvéreink ötleteit és írásait, amivel színesíthetjük honlapunkat. Idén is szeretettel fogadjuk és várjuk önkéntes borítékos adományaikat, amit amit Isten dicsőségére, gyülekezetünk javára ajánlanak fel.